Introducere – Habacuc

Căile lui Dumnezeu dezvăluite în Cuvântul Său

Cât de complexă şi desăvârşită este desfăşurarea căilor lui Dumnezeu în Cuvântul Său! Acesta conţine nu numai marile evenimente care demonstrează guvernarea Sa şi caracterul acesteia, nu numai dovezile fidelităţii Sale faţă de poporul Său şi opinia Sa asupra răului care îi conduce la judecată, ci şi răspunsul Său la fiecare sentiment cauzat de înlănţuirile de evenimente prin care El îi pedepseşte, eliberarea pe care El o dă durerii care trebuie să fie simţită de cel credincios, din cauza necazului poporului preaiubit de Dumnezeu, împreună cu profitabilului exerciţiu al credinţei. Pe de o parte sunt dezvăluite căile perfecte ale lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, inima este formată în înţelepciunea acestor căi şi în desfătarea cu efectul deplin al credincioşiei Dumnezeului dragostei. În aşteptarea acelui efect, credinciosul capătă multă încredere în Dumnezeu Însuşi şi legăturile inimii cu El sunt profund întărite.

Subiectul profeţiei lui Habacuc

Habacuc tratează în profeţia sa evoluţia cedinţei şi a afecţiunilor spirituale în mijlocul încercărilor. Ea ne vorbeşte despre antrenarea inimii celui care, plin de Duhul Sfânt, este ataşat de poporul lui Dumnezeu. Însă, cel adus înaintea noastră este Israelul.