Menu
­
 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Rut 1:1-14 – Jean Koechlin

  Rut 1:1-14  Asemenea unei raze de lumină, după sumbrele pagini ale cărţii Judecători, Dumnezeu ne oferă acum istoria lui Rut. Această frumoasă relatare ne învaţă că o credinţă personală se poate găsi în orice vreme şi în orice naţiune şi că Dumnezeu este totdeauna gata să facă lucruri mari ca răspuns la această credinţă. „În […]

 • event_14-compressor

  Rut 1:15-2:3 – Jean Koechlin

  Rut 1:15-2:3  Orpa n-a ezitat prea mult. Pe de o parte avea văduvia, sărăcia în compania unei femei întristate şi bătrâne, un popor şi un Dumnezeu pe care nu-i cunoştea, iar pe de altă parte avea propriul popor, afecţiunea rudelor ei, idolii familiari. Cele câteva lacrimi ale ei, uscate repede, ne amintesc de acel tânăr […]

 • event_14-compressor

  Rut 2:4-16 – Jean Koechlin

  Rut 2:4-16  Rut nu avusese încă de-a face decât cu servitorii lui Boaz. Acum îl întâlneşte personal pe acest prieten puternic şi bogat (v. 1), imagine deosebit de frumoasă a Domnului Isus. Boaz ne aminteşte de Prietenul suprem, blajin şi compătimitor, Celui căruia Dumnezeu Îi poate spune în Psalmul 89.19: „Am dat ajutor unui om […]

 • event_14-compressor

  Rut 2:17-3:13 – Jean Koechlin

  Rut 2:17-3:13  În Israel, în momentul secerişului, colţurile câmpului trebuia lăsate săracului, străinului şi văduvei, care ar fi venit să secere (Lev. 23.22; Deut. 24.19). Prin urmare, Rut (străină, săracă, văduvă), are un triplu drept de a profita de această dispoziţie a harului. Seceratul ne spune despre activitatea pe care este necesar să o depunem […]

 • event_14-compressor

  Rut 3:14-4:6 – Jean Koechlin

  Rut 3:14-4:6  „Nu este nimeni“, le spune Isus ucenicilor Săi, „care a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă [sau soţie], sau copii, sau ogoare, pentru Mine … care să nu primească însutit acum, în timpul acesta …“ (Marcu 10.29, 30 – vezi şi Evrei 6.10). Rut nu a fost dezamăgită în […]

 • event_14-compressor

  Rut 4:7-22 – Jean Koechlin

  Rut 4:7-22  Numele biblice au uneori semnificaţii interesante. Tot astfel este în cartea Rut. Am văzut cum Naomi, care înseamnă deliciile mele (plăcerea mea – 1.2) a devenit Mara, care înseamnă amărăciune (1.20). Mahlon, primul soţ al lui Rut, înseamnă faliment, slăbiciune mare, în timp ce Boaz, al doilea soţ al ei, înseamnă contrariul: în […]

 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Rut 1 – H. L. Heijkoop

  Rut - H. L. Heijkoop    H. L. Heijkoop    Română
  Rut 1 Prima propoziţie: „Pe vremea judecătorilor a fost o foamete” ne spune ceva despre vremurile în care s-au petrecut cele istorisite în această carte. Vremea judecătorilor a fost o perioadă foarte lungă! Ea a început după moartea lui Iosua (Judecători 2.6-23) şi a durat până la sfârşitul vieţii lui Samuel, când poporul a dorit […]

 • event_14-compressor

  Rut 2 – H. L. Heijkoop

  Rut - H. L. Heijkoop    H. L. Heijkoop    Română
  Rut 2 Primul verset ne dezvăluie că scopul celui de al doilea capitol este de a-l face cunoscut pe Boaz lui Rut. Boaz era omul „bogat şi puternic”. In versetele următoare ne este prezentată această întâlnire. Această metodă este folosită adesea în Scriptură când este tratat un subiect, mai ales în psalmi. Primul verset descrie […]

Pin It on Pinterest