Menu

Structura cărților

///Structura cărților
­
 • event_14-compressor

  Iuda – Introducere (F. B. Hole)

  Epistola lui Iuda – Introducere Asemănare cu a doua epistolă a lui Petru Epistola lui Iuda prezintă o mare asemănare cu 2 Petru 2.1-3.14, iar aceasta se vede foarte uşor de către orice cititor. Amândouă se referă la cei răi care s-au furişat printre sfinţi şi amândouă dau pe faţă adevăratul lor caracter; amândouă citează […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Coloseni (H. Rossier)

  Introducere – Coloseni Colose era o cetate din provincia Frigiei, în Asia Mică, situată nu departe de Laodiceea şi de Hierapolis, care sunt numite în epistolă (capitolul 2.1; 4.13-16). Aceste două cetăţi, ca şi Colose, au primit Evanghelia; şi adunările care se aflau acolo par să fi fost, mai ales cea din Laodiceea, în legătură […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Tit

  Structura cărților    Henry Rossier    Română
  Introducere – Tit S-a spus pe bună dreptate că prima epistolă către Timotei şi epistola către Tit îşi trag caracterul din misiunea cu care apostolul îi însărcinase pe cei doi delegaţi şi însoţitori ai săi în lucrare. Timotei trebuia să vegheze asupra învăţăturii sănătoase (1 Timotei 1.3-4), Tit asupra rînduielii în casa lui Dumnezeu (Tit […]

 • event_14-compressor

  Introducere – 1 Tesaloniceni (T. Popescu)

  Introducere – 1 Tesaloniceni Face să ne amintim de felul cum se scriau epistolele odinioară. Ele nu se scriau cum se face astăzi. Câteodată cunoaştem după scris cine ne-a scris; altădată, mai ales când avem mai multă corespondentă, trebuie să ne uităm la urmă ca să vedem cine iscăleste. Salutările si dorinţele bune sunt scrise […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Galateni

  Introducere – Galateni (J. N. Darby) Subiectul epistolei: îndreptăţirea prin har; imposibilitatea unirii legii cu evanghelia Epistola către Galateni ne înfăţişează marea sursă de întristare şi de lupte pentru apostolul Pavel în locurile unde a predicat evanghelia, sursă care era în acelaşi timp mijlocul principal folosit de vrăjmaş pentru a strica această evanghelie. În dragostea lui, […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Iuda

  Structura cărților    Henry Rossier    Română
  Introducere – Iuda Scumpi fraţi şi surori, Cu toate că este foarte scurtă, epistola lui Iuda cuprinde o vastă perioadă istorică; ea ne înfăţişează lepădarea de credinţă a creştinismului, de la primele elemente ale răului care se strecuraseră printre creştini în vremea apostolilor până în ziua când judecata definitivă va cădea peste creştinătate. Această epistolă ne […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Romani

  Structura cărților    J. N. Darby    Română
  Introducere – Romani Locul special al acestei epistole şi scopul ei Epistola către Romani este pe drept aşezată la începutul epistolelor, fiindcă ea pune, într-un mod sistematic, bazele relaţiilor omului cu Dumnezeu şi împacă, în acelaşi timp, adevărul universal despre poziţia omului – întâi în responsabilitate, apoi în har – cu făgăduinţele speciale făcute iudeilor. […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Zaharia

  Structura cărților    J. N. Darby    Română
  Introducere – Zaharia Zaharia se ocupa cu imperiul naţiunilor mai mult decât ceilalţi doi profeţi de după captivitate, de acea împărăţie sub al cărei jug erau iudeii, şi de aşezarea, în perfecţiune, a sistemului glorios care trebuie să însoţească prezenţa lui Mesia. Pe de altă parte, el ne prezintă respingerea lui Mesia de către acea […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Ţefania

  Structura cărților    J. N. Darby    Română
  Introducere – Ţefania Ţefania ne prezintă judecata pe care Duhul lui Dumnezeu o face asupra stării mărturiei date pentru Numele lui Dumnezeu în această lume într-o epocă în care a fost o oarece uşurare a situaţiei venită prin intermediul unui împărat evlavios. Dumnezeu a acordat poporului Său acest har în mai multe rânduri, după cum […]

 • event_14-compressor

  Introducere – Habacuc

  Structura cărților    J. N. Darby    Română
  Introducere – Habacuc Căile lui Dumnezeu dezvăluite în Cuvântul Său Cât de complexă şi desăvârşită este desfăşurarea căilor lui Dumnezeu în Cuvântul Său! Acesta conţine nu numai marile evenimente care demonstrează guvernarea Sa şi caracterul acesteia, nu numai dovezile fidelităţii Sale faţă de poporul Său şi opinia Sa asupra răului care îi conduce la judecată, […]

Pin It on Pinterest