Chiar perii capului vostru, toţi sunt număraţi

Chiar perii capului vostru, toţi sunt număraţi. Nu vă temeţi deci, voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii“. (Luca 12.7)

Prea de tot, cum să crezi asemenea vorbe, va spune cineva? Şi de ce nu? Oricine cercetează firea înconjurătoare trebuie să vadă că în ea lucrul cel mai mic este tot atât de însemnat ca şi cel mai mare: floarea cea mai neînsemnată ascunsă în livadă este tot atât de frumoasă ca şi livada întreagă; un fulg de zăpadă nu este mai puţin frumos ca un vârf înalt, acoperit de zăpadă şi care străluceşte foarte frumos în lumina soarelui. Creatorul Se descoperă atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari.

Şi dacă Creatorul este un Tată, când este vorba de copilul Lui, de ce lucrul cel mai neînsemnat şi-ar pierde deodată însemnătatea pentru El, când noi ştim rostul pe care-l are el în viaţa noastră? De aceea, să ne obişnuim să-L privim prin credinţă pe Dumnezeu pretutindeni; să punem în mâinile Lui lucrurile cele mai neînsemnate din viaţa noastră şi vom avea un nou curaj de viaţă; iar viaţa aceasta, care va fi o călătorie făcută neîntrerupt împreună cu Dumnezeu, va fi bogată şi plină de roduri bune. Să nu ne îndoim niciodată de prezenţa Creatorului!