Viața ta!

Viaţa cuiva nu este în belşugul averilor lui!” (Luca 12.15)

Scurtă şi trecătoare este viaţa noastră; jalnice ne sunt bucuriile şi prea scurte popasurile luminoase în călătoria temporară pe pământ:

Omul, – zilele lui sunt ca iarba; şi înfloreşte ca floarea câmpului. Pentru că trece vântul peste ea şi nu mai este, şi locul său n-o mai recunoaşte!” (Psalmul 103.15-16).

Tu întorci pe om în ţărână… Pentru că o mie de ani, în ochii Tăi, sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă în noapte. Îi duci ca un torent; sunt ca un somn dimineaţa, sunt ca iarba care înverzeşte: dimineaţa înfloreşte şi înverzeşte, seara este tăiată şi se usucă ….; ne sfârşim anii ca un gând (sau: oftat) …! (Psalmul 90.3-6, 9).

Avem atât de puţin timp să lucrăm, încât s-ar cuveni să nu lăsăm nici măcar o clipă să treacă nefolosită în slujba binelui. Răscoliţi cerul cu rugăciunile voastre.

Rugaţi-vă! Nu vă opriţi! Sfinţii obosiţi şi descurajaţi, precum florile uscate şi ofilite, îşi vor ridica iarăşi capul când pământul se umple de ploaia rugăciunilor voastre. Bucuraţi-vă dacă nevoile voastre sunt mari, dacă se măresc mult, tot mai mult, dacă devin imposibile, pentru că încercările prin care vă trece Dumnezeu sunt menite să vă lărgească inima ca să vă poată binecuvânta şi mai mult.

Cerul este plin de rugăciuni pe care nu le-a înălţat nimeni niciodată. Dumnezeu are răspuns pentru lipsa de bani, obicei de neînfrânt, conflict, suferinţă în suflet, în trup. Dar aşteaptă să-I cereţi. „Vă luptaţi şi vă războiţi: nu aveţi, pentru că nu cereţi” (lacov 4.2). Sau, dacă cereţi, o luaţi la goană după ce aţi cerut, fără să aşteptaţi. Şi nu ştiţi că cei care-L aşteaptă pe Domnul „îşi înnoiesc puterea” (Isaia 40.31.)

Sau vă temeţi vreodată că Dumnezeu v-ar spune: «ai cerut prea mult»? Nu! Lui îi plac rugăciuni îndrăzneţe, demne de Cel căruia I se adresează: „Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel şi a zis: «Dacă mă vei binecuvânta şi-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine şi dacă mă vei feri de nenorocire, aşa încât să nu fiu în suferinţă! …» Şi Dumnezeu i-a dat ce ceruse ” (1 Cronici 4.10).

De asemenea, nu lăsaţi nici măcar o umbră a vreunui gând rău să vă muncească mintea şi inima, ci la fiecare pas fiţi gata să semănaţi iubire şi bunătate, milă şi răbdare!

Nu vă amăgiţi! Dumnezeu nu Se lasă să fie (Lit.: nu este) batjocorit; pentru că ce seamănă omul, aceea va şi secera” (Galateni 6.7); „Cine seamănă în (Lit.: pentru) carnea sa, din carne va secera putrezire; dar cine seamănă în Duhul, din Duhul va secera, viaţă eternă!” (Galateni 6.8).

Fiul Meu, a ta este viaţa, Zi cu zi şi ceas cu ceas; Fiecare gând şi vorbă, Orice faptă, orice pas, Sfinte să le faci să fie, . Ca al rugăciunii glas! Fiindcă nu-i de-ajuns din gură Rugăciunea a o spune; Trebuie, oricând să fie Viaţa ta – o rugăciune! Răscumpăraţi timpul, căci zilele sunt rele! Alegeţi să faceţi lucrurile cele mai bune! Şi nu uitaţi că lucrurile bune sunt vrăjmaşe celor foarte bune. Dumnezeu vă doreşte o jertfă vie, nu moartă!

Rezistă lucrurile pe care le faceţi pentru eternitate? Iată o salbă de îndemnuri pe care le găsim presărate în Cuvântul preţios al lui Dumnezeu: „Orice faceţi în cuvânt sau în faptă, faceţi toate în Numele Domnului Isus, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl prin El.” (Coloseni 3.17)

Orice faceţi,lucraţi din suflet, ca pentru Domnul,şi nu ca pentru oameni” (Coloseni 3.23)

Toate faptele voastre să se facă în dragoste!” (1 Corinteni 16.14);

Să nu obosim făcând binele!” (Galateni 6.9);

Faceţi toate pentru gloria lui Dumnezeu! Nu daţi prilej de poticnire!” (1 Corinteni 10.31-32);

Dacă ştiţi acestea, fericiţi sunteţi dacă le veţi face!” (Ioan 13.17).