Menu

Arend Remmers

/Arend Remmers
­
 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Adunare şi Împărăţia lui Dumnezeu

  Întrebări şi răspunsuri Întrebare: Ce deosebiri există între Adunare şi Împărăţia lui Dumnezeu? Răspuns: Adunarea Dumnezeului celui viu este formată din toţi cei care au acceptat Evanghelia şi au primit Duhul Sfânt începând cu ziua Rusaliilor până la răpire (Faptele Apostolilor 2; Efeseni 1.13; 1 Corinteni 12.13). Ea a luat fiinţă prin turnarea Duhului Sfânt […]

 • event_14-compressor

  Fiţi plini de Duh

  Viaţa de credinţă    Arend Remmers    Română
  Fiţi plini de Duh 1. Călăuzirea prin Duhul Sfînt Sînt multe locuri în Noul Testament care ne arată exemple practice despre călăuzirea Duhului Sfînt. Însă numai trei locuri ne învaţă categoric despre călăuzirea prin Duhul: a) Ioan 16.13: „Cînd va veni Mîngîietorul. Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul: căci El nu va vorbi […]

 • event_14-compressor

  Aşa-zisele „vindecări prin rugăciune”

  Aşa-zisele „vindecări prin rugăciune” Cine nu a auzit discuţii despre aşa-zisele „vindecări prin rugăciune”? Acestea sînt o tematică de discuţii aproape de nesecat. Constatăm însă că acest cuvînt nici nu-l găsim în Sfînta Scriptură. Vrem să atenţionăm că este un pericol ca prin expresii care nu sînt după (sau în) Biblie să se nască gînduri […]

 • event_14-compressor

  Aşa-zisele „prorociri” şi „descoperiri”

  Aşa-zisele „prorociri” şi „descoperiri” „Poporul Meu piere din lipsă de cunoaştere” a spus Dumnezeu profetului Osea (4.6). Din păcate se constată şi astăzi la mulţi creştini o lipsă de cunoaştere a gîndurilor lui Dumnezeu. Cîţi credincioşi sînt în stare să explice ce vrea să spună Sfînta Scriptură, mai ales Noul Testament cu privire la „prorocire”? […]

 • event_14-compressor

  Aşa-zisa “Vorbire în limbi”

  Aşa-zisa “Vorbire în limbi” Mărturia Noului Testament Marcu 16.17, Marcu 16.17-18: “Şi aceste semne vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate demoni: vor vorbi limbi noi; vor lua în mînă şerpi; dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mîinile peste bolnavi şi bolnavii se […]

 • event_14-compressor

  Botezul cu Duhul Sfânt

  Botezul cu Duhul Sfânt Unii învaţă că cel credincios, care prin pocăinţă şi credinţă în Evanghelie a devenit un copil al lui Dumnezeu, are nevoie de „botezul cu Duhul Sfînt”, aceasta fiind o experienţă creştină de bază a cărei manifestare constă în faptul că respectivul vorbeşte în limbi. Ce spune Sfînta Scriptură ? Biblia ne […]

 • event_14-compressor

  „Afară din tabără“

  Adunarea / Biserica    Arend Remmers    Română
  „Afară din tabără“ Anumite expresii din Cuvântul lui Dumnezeu, dacă le utilizăm des, ne pot deveni atât de familiare, încât nu ne mai gândim ce înseamnă ele de fapt. Nu mai lipseşte mult şi ele vor deveni cuvinte goale, care nu vor mai avea nici un conţinut corect. Următoarele rânduri se ocupă cu originea şi […]

 • event_14-compressor

  George Vicesimus Wigram (1805 -1879)

  Biografii    Arend Remmers    Română
  George Vicesimus Wigram (1805 -1879) George Vicesimus Wigram, după cum anunţa şi cel de-al doilea prenume al său, care în latină înseamnă „al douăzecilea”, a fost, în adevăr, cel de-al douăzecilea copil al lui Sir Robert Wigram, un bogat comerciant din Londra. El s-a născut în anul 1805. De tânăr s-a înrolat în armata britanică. Întorcându-se […]

 • event_14-compressor

  Henry William Soltau (1805-1875)

  Biografii    Arend Remmers    Română
  Henry William Soltau (1805-1875) H. W. Soltau, cel de-al doilea fiu al lui G. Soltau, comerciant în Plymouth, s-a născut Ia 11 iulie 1805. Tatăl său era un om evlavios, de o mare energie şi prevedere, şi fusese unul dintre fondatorii Şcolii libere din Plymouth, care ulterior a ajuns una dintre cele mai mari şcoli din […]

Pin It on Pinterest