Menu

GBV

/GBV
­
 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:21

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Harul Domnului Isus Hristos fie cu toţi sfinţii! Amin.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:20

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Cel care mărturiseşte acestea spune: „Da, Eu vin curând!“ Amin! Vino, Doamne Isuse!

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:19

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Şi dacă scoate cineva din cuvintele cărţii profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va scoate partea de la pomul vieţii şi din cetatea cea sfântă, cele scrise în această carte.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:18

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Eu mărturisesc oricui aude cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:17

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino!“ Şi cine aude să spună: „Vino!“ Şi cine însetează să vină; şi cine vrea să ia apa vieţii fără plată.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:16

  GBV – București 2001    GBV    Română
  „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu, ca să vă mărturisească acestea în adunări. Eu sunt Rădăcina şi Vlăstarul lui David, Steaua strălucitoare de dimineaţă“.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:15

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Afară sunt câinii şi vrăjitorii şi curvarii şi ucigaşii şi idolatrii şi oricine iubeşte şi practică minciuna.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:14

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Ferice de cei care îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:13

  GBV – București 2001    GBV    Română
  Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel din urmă, Începutul şi Sfârşitul“.

 • event_14-compressor

  Apocalipsa 22:12

  GBV – București 2001    GBV    Română
  „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum va fi fapta lui.

Pin It on Pinterest