Menu

Paul Grobéty

/Paul Grobéty
­
 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Psalmul 65:1-3 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 65:1-3 Acest psalm ne îndreaptă din nou gândurile spre perioada împărăţiei de o mie de ani. Până atunci, lauda „aşteaptă în tăcere“, laudă ca-re va răsuna cândva în Sion. Desigur, astăzi cântăm cântări de mulţu-mire spre onoarea lui Dumnezeu, spre lauda Mântuitorului nostru, dar atunci se va înălţa din Sion, cetatea marelui Împărat, o […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 65:4 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 65:4 Fericirea şi savurarea, despre care se vorbeşte în acest verset, ţin încă de viitor cu privire la Israel. Cu privire la noi, găsim aici o aplicaţie. Prin credinţă ni s-a dăruit bucuria cu privire la alegerea noastră. Ne putem apropia şi putem sta în locurile cereşti, unde suntem binecuvântaţi cu orice binecuvântare duhovnicească. […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 65:5-13 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 65:5-13 Cel care ascultă rugăciunea va răspunde alor Săi. El va curăţa ţara în dreptate prin lucruri înfricoşătoare, judecând pe toţi cei care i S-au împotrivit. Înainte de judecata finală, marea popoarelor va urla sub conducerea lui satan, dar Dumnezeu va porunci valurilor şi marea se va linişti. Ca urmare a faptelor Sale mari […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 66:1-3 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 66:1-3 „Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, tot pământul!“ De la căde-rea în păcat nu a mai existat niciun timp în care tot pământul să fi strigat de bucurie către Dumnezeu; din contră, urmându-l pe Cain, oamenii s-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu. Dar va veni clipa – poate nu este prea departe – […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 66:4-7 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 66:4-7 Poporul Israel condus în ţara sa – seminţiile lui Iuda şi Beniamin împreună cu celelalte zece seminţii – se va gândi la lucrările mari ale lui Dumnezeu. El nu-L va lăuda numai pentru salvarea minunată de duşmanii săi, ci îşi va aduce aminte şi de căile lui Dumnezeu în fa-voarea sa pornind din […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 66:8-11 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 66:8-11 În împărăţia de o mie de ani, Israel nu-şi va aminti numai de lucrările mari ale lui Dumnezeu, ci şi de încercările prin care a fost condus. „Pentru că Tu, Dumnezeule, ne-ai încercat; ne-ai încercat cum se încearcă argintul.“ Încercările reprezintă intenţii de dragoste ale lui Dumnezeu cu ai Săi. Toţi bărbaţii lui […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 66:12-20 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 66:12-20 În versetul 12 recunoaştem că totul vine de la Dumnezeu: duş-manii, focul şi apa, dar şi înviorarea din belşug. Vedem aici din nou dragostea lui Dumnezeu, atât în încercarea pe care El a permis-o, cât şi în rezultatul acestei încercări. Plinătatea acestui rezultat nu va fi descoperită pe deplin aici, jos; dar în […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 67 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 67 „Acest psalm explică textul din Romani 11.15“, scria J.N.Darby. În acel text citim: „Pentru că, dacă lepădarea lor (adică a iudeilor) este împăcare a lumii, ce va fi primirea lor, decât viaţă dintre morţi?“ După cum ştim din Sfânta Scriptură, Dumnezeu Şi-a ales Israelul ca poporul Său dintre toate naţiunile. Tot ceea ce […]

 • event_14-compressor

  Psalmul 68:1-4 (Paul Grobéty)

  Psalmii - Paul Grobéty    Paul Grobéty    Română
  Psalmul 68:1-4 Acest psalm face referire la timpul în care Israel va locui din nou în ţara sa. Atunci, poporul va privi înapoi la calea pe care a fost con-dus şi va exclama: „Binecuvântat să fie Dumnezeu“ (versetul 35). Cea care vorbeşte aici este rămăşiţa. Ea trece cu privirea peste evenimentele care s-au petrecut de […]

Pin It on Pinterest