Menu

William Kelly

/William Kelly
­
 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Țefania 1 – William Kelly

  Țefania 1 La Țefania, ca și la Habacuc, vom găsi unele asemănări cu Ieremia, și aceasta nu numai deoarece ambii spun despre vrăjmașul caldeean, ci și pentru că ambii prezintă binecuvântările pregătite pentru Israel și Ierusalim atunci când judecățile lui Yahve vor fi fost executate asupra națiunilor. Între acești doi profeți mici există totuși marea […]

 • event_14-compressor

  Țefania 2 – William Kelly

  Țefania 2 Dacă primul capitol prezintă viitoare distrugere a Iudeei din cauza corupției poporului și a conducătorilor și grozăviile zilei Domnului care se va abate asupra traiului lor egoist și a lucrurilor deșarte în care se încredeau ei, în capitolul al doilea avem o chemare la pocăință. „Strângeţi-vă şi adunaţi-vă, naţiune fără ruşine, înainte de […]

 • event_14-compressor

  Țefania 3 – William Kelly

  Țefania 3 Dar urmează o amenințare și mai apropiată pentru evreu: „Vai de cea care este răzvrătită şi stricată, de cetatea asupritoare!“ Nu este vorba despre Ninive, ci de Ierusalim. Cel mai solemn cuvânt al lui Dumnezeu este întotdeauna cel adresat poporului Său, cetății Sale și sanctuarului. Judecata trebuie să înceapă de la casa Lui. […]

 • event_14-compressor

 • event_14-compressor

  Mica 1 – William Kelly

  Mica 1 Profeția lui Mica, asemenea celorlalte, are caracteristicile ei deosebite, deși se înscrie în curentul general al mărturiei pentru Israel și, ca și celelalte, diferă de profeția lui Iona, pe care am studiat-o ultima dată. La prima vedere putem observa o mare asemănare între linia urmată de Mica și cea a profetului Isaia. Pe […]

 • event_14-compressor

  Mica 2 – William Kelly

  Mica 2 În Mica 2 avem încheierea primei părți a profeției. „Vai de cei care plănuiesc şi pregătesc răul în paturile lor! Când se luminează dimineaţa o înfăptuiesc, pentru că este în puterea mâinii lor. Şi poftesc ogoare şi le iau prin violenţă; şi case, şi le răpesc; şi asupresc pe om şi casa lui, […]

 • event_14-compressor

  Mica 3 – William Kelly

  Mica 3 În Mica 3 avem un apel și mai solemn adresat căpeteniilor și principilor casei lui Israel. Sigur că știm că, dacă tot poporul are, fiecare în parte, responsabilitatea lui, măsura responsabilității este totuși potrivit poziției pe care o are fiecare. Răutatea este mult mai gravă la cine are o funcție prin care îi […]

 • event_14-compressor

  Mica 4 – William Kelly

  Mica 4 Și ce urmează apoi? Vești glorioase: Dumnezeu ia toate în mâinile Lui. După cum se zice în general: „Când omul ajunge să nu mai poată, atunci este ocazia lui Dumnezeu“ și așa se va vedea în ziua din urmă. Ce binecuvântare să fi crezut înainte de acea zi. Pentru om, expresia „ziua din […]

 • event_14-compressor

  Mica 5 – William Kelly

  Mica 5 Evreii odinioară L-au disprețuit, L-au insultat, L-au respins și L-au crucificat pe Domnul gloriei, pe Mesia al lor și aceasta este ceea ce aduce profeția minunată care urmează: „Şi tu, Betleeme, Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine Îmi va ieşi cel care va fi Stăpânitor în Israel“. Acesta este […]

Pin It on Pinterest