Menu

Teme biblice

/Teme biblice
­
 • event_14-compressor

  Alegerea şi harul

  Alte teme    F. B. Hole    Română
  Alegerea şi harul Dumnezeu este suveran, iar omul este o fiinţă responsabilă De la începutul istoriei Scripturii, două fapte importante formează baza relaţiilor lui Dumnezeu cu oamenii. Cea dintâi este că Dumnezeu Se arată ca absolut suveran. A doua, omul este o creatură inteligentă cu însuşiri morale şi astfel răspunzător faţă de Creatorul său. Greşeala […]

 • event_14-compressor

  Har şi ucenicie

  Slujire    F. B. Hole    Română
  Har şi ucenicie Harul nu este împiedicat de vreo condiţie Însuşi esenţialul harului lui Dumnezeu ni se prezintă ca fiind liber şi necondiţinat. Condiţiile pentru primirea lui sunt pocăinţa şi credinţa, dar harul însuşi nu este împiedicat de nicio condiţie. Unii oameni dau cu o mână şi iau cu cealaltă sau adaugă atât de multe […]

 • event_14-compressor

  Sângele şi apa

  Alte teme    F. B. Hole    Română
  Sângele şi apa Sângele şi apa în legătură cu moartea lui Hristos Apostolul Ioan a fost un martor cu ochii lui al faptului că un soldat s-a dus la trupul lui Hristos, care murise pe cruce, şi I-a străpuns coasta cu o suliţă „şi îndată a ieşit sânge şi apă“ (Ioan 19.34, 35). În 1 […]

 • event_14-compressor

  Firea cea nouă şi cea vche

  Viaţa de credinţă    F. B. Hole    Română
  Firea cea nouă şi cea vche Cel credincios are două firi: cea nouă şi cea veche Subiectul acestui capitol este foarte apropiat de cel dinaintea lui, despre păcat şi păcate, şi amândouă capitolele trebuie studiate împreună. Mulţi creştini sunt deseori conştienţi de mule dorinţe şi năzuinţe care se luptă între ele. În gândire, în cuvânt […]

 • event_14-compressor

  Fiţi primitori de oaspeţi

  Viaţa de credinţă    Teodor Popescu    Română
  Fiţi primitori de oaspeţi “Fiţi primitori de oaspeţi unii faţă de alţii, fără murmur” (1 Petru 4.9) Pe vremea când a fost scris acest îndemn, în Ierusalim erau mulţi evrei săraci. Multor credincioşi li se confiscaseră averile: „Aţi primit cu bucurie răpirea bunurilor voastre, cunoscând că aveţi pentru voi înşivă o avere mai bună şi […]

 • event_14-compressor

  „Păcatul“ şi „păcatele“

  Viaţa de credinţă    F. B. Hole    Română
  „Păcatul“ şi „păcatele“ Păcatul este rădăcina, păcatele sunt roadele Deşi este o strânsă legătură între păcat şi păcate, ele sunt lucruri diferite. Amândouă sunt menţionate în Romani 5.12: „Printr-un singur om păcatul a intrat în lume, şi prin păcat moartea; şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit.“ Păcatul a […]

 • event_14-compressor

  Legea şi harul

  Viaţa de credinţă    F. B. Hole    Română
  Legea şi harul Şi legea şi harul pun înaintea noastră un standard înalt „Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos… Păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub lege, ci sub har“ (Ioan 1.17; Rom. 6.14). Într-o anumită privinţă legea şi harul se aseamănă, […]

 • event_14-compressor

  Siguranţă şi sfinţenie

  Viaţa de credinţă    F. B. Hole    Română
  Siguranţă şi sfinţenie Siguranţa şi sfinţenia sunt legate între ele Când Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt, întâi le-a dat siguranţa că nu vor fi judecaţi, la adăpostul sângelui mielului înjunghiat (Exod 12). Apoi El a sfinţit pe cel dintâi născut care fusese adăpostit (Exod 13.1, 2). Siguranţa şi sfinţenia sunt arătate a fi […]

 • event_14-compressor

  Pacea şi eliberarea de păcat

  Viaţa de credinţă    F. B. Hole    Română
  Pacea şi eliberarea de păcat Crucea lui Hristos, baza păcii şi a eliberării de păcat Romani 5.1 ne spune că, „fiind îndreptăţiţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos“, în timp ce apostolul Pavel spune în Romani 7.24-25: „O, nenorocit om ce sunt! Cine mă va elibera din acest trup al […]

 • event_14-compressor

  Credinţă şi fapte

  Alte teme    F. B. Hole    Română
  Credinţă şi fapte Mântuiţi numai prin credinţă, în armonie cu faptele bune care urmează Mulţi gândesc că credinţa şi faptele nu pot fi împreună în creştinism, însă nu aceasta este realitatea. În adevăr, nu poate fi mântuire prin meritele omului sau prin faptele lui bune, ci numai prin credinţa în Domnul Isus Hristos. Totuşi Biblia […]

Pin It on Pinterest