Menu

Teme biblice

/Teme biblice
­
 • event_14-compressor

  Adunarea astăzi (27 de întrebări despre Adunare)

  Adunarea / Biserica    Michael Hardt    Română
  Adunarea astăzi 1. Ce înseamnă cuvântul “biserică”? Cuvântul grecesc “ecclesia” înseamnă “chemat afară”. Biserica nu are nicio legatură cu lumea. Este cerească, chemată afară din această lume pentru a-i aparţine lui Hristos. 2. Ce este Biserica? Cuvântul lui Dumnezeu cunoaşte o singură biserică. Biserica este formată din toţi credincioşii. Ei au fost uniţi împreună într-un […]

 • event_14-compressor

  Adunaţi ca Adunare a lui Dumnezeu

  Adunarea / Biserica    C. J. Davis    Română
  Adunaţi ca Adunare a lui Dumnezeu 1. Adunarea este compusă numai din credincioşi (1 Cor. 3:2); 2. Permite acţiunea liberă a Duhului Sfânt când sunt adunaţi ca adunare (1 Cor. 14). Aceasta ar fi cu totul imposibil daca un individ sau un număr de persoane ar conduce acolo; 3. Sunt adunaţi în Ziua Domnului să […]

 • event_14-compressor

  Unitate

  Adunarea / Biserica    C. H. Mackintosh    Română
  Unitate Noi toţi care credem în Hristos că a fost mort şi a înviat suntem pecetluiţi cu Duhul Sfint şi suntem parte din Trupul Său. Trupul este văzut pe pământ ca: “este un singur trup”. Aceasta este atât de adevărat acum cât era şi când apostolul a scris-o efesenilor. Trupul este indisolubil. Unitatea sa nu […]

 • event_14-compressor

  Biblia

  Biblia „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui” (Ioan 20.31). Această carte conţine gândul lui Dumnezeu, starea morală a omului, calea mântuirii, pierzarea păcătoşilor şi fericirea credincioşilor. Învăţăturile ei sunt sfinte, principiile ei de conduită sunt […]

 • event_14-compressor

  Cum să studiem Scriptura?

  Cum să studiem Scriptura? Este foarte dificil pentru oricine să încerce să prescrie unei alte persoane o metodă corectă de a studia Scriptura. Adâncimile infinite ale Sfintei Scripturi, resursele nelimitate care sunt în Dumnezeu cât şi gloriile morale ale Persoanei lui Hristos sunt dezvăluite doar credinţei şi nevoii. Aceasta face totul atât de simplu. Nu […]

 • event_14-compressor

  Rut – culegătoarea de spice

  Rut – culegătoarea de spice Dumnezeu ne-a dat un „câmp“ bogat, care oferă din abundenţă hrană spirituală. Acesta este Cuvântul Său. Cine culege pe acest câmp Îl va găsi pe Hristos şi orice binecuvântare care ne este dăruită în El. Pe acest câmp sunt „secerători“ care ştiu să „lege în snopi“ întreaga bogăţie şi să […]

 • event_14-compressor

  Despre valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

  Despre valoarea Cuvântului lui Dumnezeu Cu siguranţă nu există nici o îndoială că Dumnezeu ne-a dat în mână o bogăţie de o valoare inestimabilă prin Biblie. Dumnezeu ne vorbeşte nouă, oamenilor, prin Sfânta Scriptură. El ne arată voia Sa, gândurile şi hotărârile Sale. Cuvântul lui Dumnezeu nu se adresează la modul general, ci fiecăruia personal. […]

 • event_14-compressor

  Cum să studiezi Biblia

  Cum să studiezi Biblia Gânduri introductive S-ar putea ca multora să li se pară inutilă o carte despre acest subiect, şi să o considere ca un amestec în chestiuni în care fiecare ar trebui să decidă pentru sine sub îndrumarea Duhului Sfânt. Alţii, care deja sunt activi în acest domeniu s-ar putea să considere că […]

 • event_14-compressor

  Cartea Vieţii

  Cartea Vieţii Întâi să îţi spun ce nu înseamnă ştergerea din Carte. A fi şters nu înseamnă că cineva îşi pierde mântuirea. Există multe versete care arată clar că mântuirea nu se poate pierde. Ea este tot atât de desăvârşită ca lucrarea Domnului Isus la cruce şi nu putem să o pierdem deoarece nu ne […]

 • event_14-compressor

  Suficienţa şi autoritatea Scripturilor

  Suficienţa şi autoritatea Scripturilor Noi agreem cu tine prin ce spui, “Eu recunosc numai vocea Domnului Isus în Cuvântul Său”. Unde altundeva am putea-o auzi? Numai în Cuvântul binecuvantat ne putem baza pe orice. El este fundaţia solidă pe care se bazează credinţa. Nu vrem nimic altceva să ne dea asigurarea deplină decât numai Cuvântul […]

Pin It on Pinterest