Menu

Teme biblice

/Teme biblice
­
 • event_14-compressor

  Colaborarea

  Slujire    A. A. T.    Română
  Colaborarea 2 Corinteni 6.1 Cât de înviorător este gândul că întreaga lucrare de evanghelizare este în primul rând o lucrare a lui Dumnezeu! El poate face lucrarea Sa şi fără niciun ajutor omenesc, cum ar fi de exemplu întoarcerea la Dumnezeu a lui Saul, care se numeşte pe sine „cel mai mare păcătos“. Dar procesele […]

 • event_14-compressor

  Stăruința

  Viaţa de credinţă    M. Gasser    Română
  Stăruința În legătură cu apostolii, cu primii creştini şi cu primele adunări, în cartea Faptele Apostolilor apare în câteva versete cuvântul „a stărui“. Acest cuvânt înseamnă a face ceva în mod constant sau a continua să faci respectivul lucru. Prin aceasta se caracterizează pe de o parte comportamentul apostolilor şi al primilor creştini. Pe de […]

 • event_14-compressor

  Timpul Adunării în Ioan 20

  Adunarea / Biserica    J. N. Darby    Română
  Timpul Adunării în Ioan 20 În Ioan 20 găsim pe lângă învierea Domnului un rezumat al timpului de har, începând de la înviere şi până la revenirea Mântuitorului. Mai întâi vedem în Maria Magdalena rămăşiţa iudaică credincioasă, care este condusă prin Hristosul înviat la cunoaşterea şi conştienţa poziţiei creştine şi la drepturile creştine. Aceste drepturi […]

 • event_14-compressor

  Roada Duhului

  Viaţa de credinţă    Română
  Roada Duhului „Dar roada Duhului este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă- răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânare“ (Galateni 5.22-23). În Galateni 5.22-23 sunt enumerate nouă efecte ale Duhului, care reprezintă părţile componente ale roadei energiei Sale în credincioşi. 1. Dragostea Dragostea este trăsătura caracteristică de bază a copilului lui Dumnezeu. Apostolii au primit de […]

 • event_14-compressor

  Părtăşia

  Viaţa de credinţă    Română
  Părtăşia Părtăşia cu Dumnezeu este cel mai mare privilegiu, pe care L-a putut acorda Creatorul creaturii Sale. Un înger poate sluji şi lăuda; părtăşia însă nu o cunoaşte. Aceasta stă deasupra pământului, deasupra mântuirii, deasupra cerului; ea mă înalţă până la Dumnezeu Însuşi, dar nu ca să-i slujesc şi să mă închin înaintea Lui de […]

 • event_14-compressor

  Credinciosul în lume

  Viaţa de credinţă    W. Gschwind    Română
  Credinciosul în lume Dumnezeu ne-a prezentat prin Duhul Său în Vechiul Testament, adesea în puţine cuvinte, biografii remarcabile ale unor bărbaţi, care i- au fost plăcuţi. Noi am citit adeseori aceste biografii, dar vestea conţinută în acestea ne este mereu necesară. Acei bărbaţi au trăit în aceeaşi lume ca noi. Nici ei nu L-au văzut […]

 • event_14-compressor

  Creştinul în probleme şi necazuri

  Creştinul în probleme şi necazuri (Matei 14.22-33) Nici creştinii adevăraţi nu sunt scutiţi de probleme şi necazuri. Această realitate îi sperie pe mulţi şi îi face nesiguri şi deznădăjduiţi. Experienţele ucenicilor cu Domnul Isus în necazul lor pe lacul Ghenezaret ne pot ajuta să înţelegem intenţiile Sale cu noi în problemele vieţii. Începutul căii (versetul […]

 • event_14-compressor

  Nu descuraja, nu-ți pierde curajul!

  Nu descuraja, nu-ți pierde curajul! Care dintre noi nu a avut niciodată momente de descurajare pe calea sa? Desigur, nimeni. Şi Scriptura ne arată că şi slujitori deosebiţi ai Domnului au avut astfel de momente. Dar ea ne vorbeşte şi despre unii, care au putut trece cu ajutorul harului lui Dumnezeu prin încercări dificile, fără […]

 • event_14-compressor

  Îmbărbătare pentru slujitor

  Slujire    Max Billeter    Română
  Îmbărbătare pentru slujitor Câteva gânduri despre 2 Timotei 2 A doua epistolă către Timotei ni-l arată pe slujitorul lui Dumnezeu în vremuri grele. Pavel îi aduce aminte colaboratorului său tânăr Timotei, că în „în zilele din urmă vor veni timpuri grele“ (2 Timotei 3.1). În aceste ultime zile trăim noi astăzi. Totuşi, şi în aceste […]

 • event_14-compressor

  Ce jug porți tu?

  Viaţa de credinţă    M. Furrer    Română
  Ce jug porți tu? Dumnezeu vorbeşte adesea în Cuvântul Său prin imagini, care pot fi înţelese de oamenii oricărui timp. Mai ales pentru aceia, care nu ştiu să citească sau să scrie, asemenea ilustrări sunt impresionante, pentru că le cunosc din viaţa de zi cu zi. Jugul este o astfel de imagine. Prin jug se […]

Pin It on Pinterest