Menu

Teme biblice

/Teme biblice
­
 • event_14-compressor

  Limitele disciplinei

  Adunarea / Biserica    Samuel Ridout    Română
  Limitele disciplinei Prin „disciplină“ înţelegem exercitarea de purtare de grijă, consiliere şi supraveghere în administrarea Casei lui Dumnezeu, pe care El a transmis-o poporului Său. Disciplina cuprinde formele cele mai diferite, în care se face cunoscută această purtare de grijă, de la formele cele mai simple de interes frăţesc şi sfătuire la corectare şi îndreptare […]

 • event_14-compressor

  Purtăm pecetea Domnului nostru?

  Viaţa de credinţă    Hamilton Smith    Română
  Purtăm pecetea Domnului nostru? Când Petru şi Ioan au trebuit să dea socoteală înaintea conducătorilor iudeilor de vindecarea omului olog, ei au mărturisit cu îndrăzneală despre Domnul Isus, în a cărui singur Nume oamenii pot să fie mântuiţi. Mai-marii iudeilor, care s-au minunat de atâta îndrăzneală din partea unor oameni neînvăţaţi şi neinstruiţi, au recunoscut […]

 • event_14-compressor

  Câteva gânduri despre credincioşia lui Dumnezeu

  Câteva gânduri despre credincioşia lui Dumnezeu În Vechiul Testament, Dumnezeu este numit printre altele ca Dumnezeul credincioşiei sau Dumnezeul cel credincios (Deuteronom 7.9; 32.4; Isaia 65.16), în timp ce atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament citim de mai multe ori despre faptul că Dumnezeu este credincios. Şi despre Domnul Isus se spune: El […]

 • event_14-compressor

  Înălțarea lui Iosif

  Înălțarea lui Iosif Introducere Istoria lui Iosif din Vechiul Testament conţine multe indicii despre Persoana Domnului Isus. În mod deosebit cu privire la suferinţele pe care a trebuit să le îndure din partea fraţilor săi, Iosif este o imagine clară a Celui care fost lepădat tot de fraţii săi, iudeii. Multe amănunte, unele de o […]

 • event_14-compressor

  Hrana bună

  Slujire | Viaţa de credinţă    Max Billeter    Română
  Hrana bună Matei 14.13-21 Introducere Toate întâmplările relatate în Biblie au avut loc exact aşa cum sunt prezentate şi ca urmare sunt realităţi istorice. Aceasta face marea diferenţă între această carte preţioasă şi cărţile de istorie scrise de oameni. Hrănirea mulţimilor a avut deci loc aşa cum o relatează Biblia. Domnul a făcut o minune, […]

 • event_14-compressor

  Cinci paşi spre o viață de creştin împlinită

  Viaţa de credinţă    F. B. M    Română
  Cinci paşi spre o viață de creştin împlinită Viaţa mea ca şi creştin lăsa mult de dorit. Apoi am întâlnit doi creştini, care răspândeau o pace spirituală, o putere şi o bucurie, care mie îmi lipseau. Discuţia cu ei mi-a schimbat viaţa. Ei se predaseră deplin lui Dumnezeu, pentru a face în viaţa lor zilnic […]

 • event_14-compressor

  Eli și fii săi

  Familie    G. R.    Română
  Eli și fii săi Dumnezeu rânduise ce parte să primească preoţii din jertfele din vechiul legământ. Jertfele de ardere-de-tot erau în întregime numai pentru Dumnezeu; din celelalte jertfe, preoţii şi cel care aducea jertfa primeau partea lor, prin care intrau în părtăşie cu Dumnezeu. De cele mai multe ori era vorba despre spată sau o […]

 • event_14-compressor

  Ioan-Marcu

  Persoane din Scriptură    J. Gr.    Română
  Ioan-Marcu Când oamenii scriu biografia unor anumite personalităţi, ei încearcă să folosească numai culori plăcute şi lasă deoparte ceea ce nu le convine, pentru ca portretul lor să apară într-o lumină favorabilă. Sfânta Scriptură acţionează altfel. Chiar şi bărbaţii şi femeile mari apar în Biblie în realitatea pură; dar ceea ce îi face să fie […]

 • event_14-compressor

  Nu te culca pe lauri!

  Viaţa de credinţă    D. R. Reid    Română
  Nu te culca pe lauri! La jocurile greceşti, biruitorul era încoronat cu lauri. Dar cel care câştiga nu se putea „culca pe lauri“, dacă dorea să rămână un campion. Fiecare atlet ştie că, dacă încetează să se antreneze şi se mulţumeşte cu performanţele obţinute, aceasta va fi calea sigură şi rapidă spre înfrângeri. Şi în […]

 • event_14-compressor

  Obadia

  Persoane din Scriptură    Română
  Obadia 1 Împăraţi 18 Obadia era într-o poziţie înaltă la curtea lui Ahab. Citim despre el: „Dar Obadia se temea mult de Domnul.“ În schimb, Ahab era unul dintre cei mai nelegiuiţi împăraţi ai lui Israel. Scriptura spune despre el, că făcea ce era rău în ochii Domnului, mai mult decât toţi împăraţii care au […]

Pin It on Pinterest